Pred vijećnicima Labina i Raše naći će se dvije varijante rješenja sustava odvodnje

Kreirano . objavljeno u kategoriji Lokalne vijesti

raški kanal, radio labin

Idućeg četvrtka, 21.rujna održat će se najprije u Labinu, a zatim i u Raši tematske sjednice labinskog Gradskog i raškog Općinskog vijeća o rješenju sustava odvodnje Aglomeracije Labin – Raša – Rabac. Pred vijećnicima će se naći dvije varijante sustava odvodnje. Prva varijanta je ona predstavljana u veljači prošle godine, a koja predviđa da Labin, Raša i Sveta Nedelja imaju zajednički uređaj za pročiščavanje otpadnih voda na Bršici. Tu varijantu, podsjetimo Općina Raša nije prihvatila i ustvrdila da kao partner neće sudjelovati u njenoj izradi, te da će problematiku zbrinjavanja otpadnih voda riješiti samostalno.

Druga varijanta je koncipirana tako da Labin i Sveta Nedelja imaju zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji ispod Labina. Iz pročišćivača bi se pročišćene otpadne vode u zatvorenom sustavu odvodnje transportirale uz kanal u Raši, predviđena je pritom rekonstrukcija kanala, do lokacije u Bršici gdje se predviđa izgradnja crpne stanice koja će prepumpavati pročišćene otpadne vode ispustom duljine 1,8 kilometara u Raši zaljev na dubiti od oko 20 metara. U Raši se predviđa izgradnja sustava odvodnje i uređaja na kojem bi se pročišćavale otpadne vode s područja Općine Raša na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji postojeće taložnice u Raši trećeg stupnja pročišćavanja s prijemom septike za septičke jame s područja općine Raša i vlastitim sustavom za zbrinjavanje mulja. Pročišćene otpadne vode ispustile bi se u cjevovod kojim se odvode pročišćene otpadne vode iz uređaja u Labinu.

I u jednoj i u drugoj varijanti investicijska vrijednost projekta je oko 300 milijuna kuna, s time da u prvoj varijanti sve jedinice lokalne samouprave, odnosno Grad Labin te Općine Raša, Sveta Nedelja i Kršan sufinanciraju projekt s po 7 posto investicijskog troška. U drugoj varijanti ostaje tih 7 posto, no troškove izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za zbrinjavanje mulja u Raši u cijelosti će snositi Općina Raša.

U prvoj varijanti, koja je financijski najpovoljnija, troškovi pogona i održavanja bit će ravnomjerno raspoređeni na sve stanovnike te bi građani svih jedinica lokalne samouprave na Labinštini imali jednaku cijenu vode za odvodnju i vodoopskrbu. U drugoj varijanti troškove pogona i održavanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Raša snosit će kućanstva i gospodarski subjekti s područja raške općine te je moguće da će za to područje biti formirana druga cijena vodne usluge.

U prijedlogu druge varijante kaže se da ona sadrži elemente koji su prihvatljivi za sve jedinice lokalne samouprave te će se s njom kao prijedlogom dogovarati sufinanciranje iz strukturnih fondova Europske unije. U jednoj i drugoj varijanti predviđena je i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Plomin. Rok za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Labin – Raša, a kojeg bi, zajedno s aglomeracijom Rabac, s 71 posto financirala EU, je 31. prosinca 2020. godine. Rok za izgradnju aglomeracije Rabac je kraj 2023. godine.

 

 

 

 

 

logo

91.0 | 93.2 | 95.0 | 99.7 MHz

Rudarska 3b // 52220 Labin