Lokalne vijesti

30.01.2014

Novi ustroj i organizacija rada u Policijskoj postaji Labin

Načelnik Policijske uprave Istarske Dragutin Cestar predstavio je danas pilot-projekt novog ustroja i organizacije rada u određenim policijskim postajama treće kategorije koji starta 1. veljače. Jedna od takvih postaja je i Policijska postaja Labin. Provedbi projekta pristupilo se sa ciljem povećanja učinkovitosti policije, pristupačnosti građanima i većoj isplativosti rekao je načelnik Policijske uprave Dragutin Cestar. Naime, analize postojećeg stanja u policijskim postajama III. kategorije ukazivale su na nesrazmjeran broja rukovoditelja u odnosu na broj neposrednih izvršitelja policijskih poslova na terenu, obavljanje prevelikog broja administrativnih poslova u policijskim poslovima na uštrb prisutnosti na terenu, rad policijskih službenika uglavnom koncentriran na jutarnje sate. Ciljevi projekta su ponajprije usmjereni mijenjanju negativnog omjera rukovoditelja u odnosu na izvršitelje, na povećanje operativne pokrivenosti područja policijskih postaja, omogućavanje veće fleksibilnosti u organizaciji poslova prema zahtjevima konkretne sredine. Primaran cilj je rad policijskih postaja učiniti efikasnijima i isplativijima, uz poboljšanje usluge koja se nudi građanima. Najznačajnije promjene koje će se uvesti ovim Pilot-projektom jesu da će policijske postaje biti otvorene za rad sa strankama samo radnim danom u jutarnjim satima od 8 do 16 sati, osim utorkom kada će raditi do 17 sati. Nadalje, na terenu će se stalno nalaziti najmanje jedna auto ophodnja i nekoliko policijskih službenika u drugačijim ulogama, a rukovodeća radna mjesta čiji su se poslovi pretežno obavljali u zgradi policijske postaje preformulirat će se u radna mjesta za obavljanje policijskih poslova na terenu. Za građane se gotovo ništa neće promijeniti jer će policijske službenike i dalje moći dobiti putem telefonskog poziva na broj 192. Također, neće biti otpuštanja policajaca niti smanjenja njihovih plaća.

{fcomment}