Lokalne vijesti

12.01.2018

Općina Sveta Nedelja objavila javno savjetovanje o dva važna dokumenta o gospodarenju otpadom

Općina Sveta Nedelja objavila je javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine, kao i Nacrt Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Labina i općina Raša, Kršan, Sveta Nedelja i Pićan za razdoblje 2017-2022.godine – separat za Općinu Sveta Nedelja. Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada otvoreno je do 21. siječnja, a primjedbe, prijedlozi i mišljenja se putem posebnog obrasca mogu dostaviti običnom poštom na adresu općine ili elektroničkom poštom na info@sv-nedelja.hr. 

Savjetovanje o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom otvoreno je do 10. veljače. Za to vrijeme Nacrt Plana gospodarenja otpadom bit će dostupan i u prostorijama općinske vijećnice radnim danom od 8 do 14 sati. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se predati u pisanom obliku, upisati u knjigu primjedbi u općinskoj vijećnici ili uputiti putem posebnog obrasca na adresu elektroničke pošte info@sv-nedelja.hr. Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, kao i Nacrt Plana gospodarenja otpadom te obrasci za dostavu primjedbi, mišljenja i prijedloga dostupni su na službenoj web stranici Općine Sveta Nedelja.