Lokalne vijesti

13.02.2018

Radovi na dijelu rabačke rive gotovi do početka idućeg tjedna

Radovi na dijelu rabačke rive, koji se izvode u sklopu programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Labina za 2018. godinu, u cijelosti će biti gotovi do početka idućeg tjedna, odnosno 19. veljače. Na samom početku izvođenja radova na asfaltiranju rive, uvidjela se potreba dodatnih radova koji će u znatnoj mjeri pridonijeti kvaliteti infrastrukture na tom značajnom i frekventnom dijelu rive. Vodovod  je tako zamijenio  vodovodne cijevi u dužini od 210 metara, a ti su radovi u cijelosti zgotovljeni.  S obzirom na zatečeno stanje na Rivi uvidjela se potreba za polaganje novog rubnog kamena,  postavljanje instalacije za automatsko navodnjavanje 32 žardinijere,  otkop i sanaciju postojeće glavne oborinske cijevi te betoniranje novih taložnica i šahtova na ulaznom dijelu rive.  Upravo su ti radovi pomakli za 20 dana, ranije najavljen završetak, no valja naglasiti da Grad Labin zajedno sa svojim trgovačkim društvima ulaganjem u Rabac kontinuirano podiže  kvalitetu destinacije. Ukupna investicija vrijedna je 520 tisuća kuna. Vodovod je uložio 120 tisuća, a Grad Labin  400 tisuća kuna.