Novosti

10.04.2018

Postani spasilac na vodi!

Služba spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Hrvatskog Crvenog križa i ove godine organizira tečajeve za osposobljavanje spasilaca na vodi za područje Istarske županije. Preduvjet za upis na tečaj je testiranje kandidata koje će se održati u subotu, 14. travnja 2018. u Puli. Svi zainteresirani moraju ispuniti pristupnicu koju mogu pronaći na web-stranici Hrvatskog Crvenog križa. Sve informacije vezane za detalje testiranja bit će poslane putem maila. Prijave za testiranje traju do 13. travnja 2018.
Testiranje se održava u bazenu, a kriterije koje moraju zadovoljiti svi prijavljeni su sljedeći:

• plivanje 400 metara u vremenu do 8:00 minuta
• ronjenje 20 metara u daljinu
• demonstracija prsne tehnike plivanja

Predviđeni termini održavanja tečajeva na području Istarske županije za ovu godinu jesu sljedeći:

I. od 7. do 13. svibnja
II. od 21. do 27. svibnja