Lokalne vijesti

16.04.2018

U Nedešćini i Štrmcu podjela žutih i plavih kanti za selektivno prikupljanje otpada

Danas u Nedešćini i Štrmcu počinje podjela tzv.“žutih” i “plavih” kanti te namjenskih vrećica za selektivno odvajanje stakla. Korisnicima će biti podijeljeni i informativni leci, kao i raspored odvoza za svibanj i lipanj. Očekuje se da će kompleti kanti biti podijeljeni tijekom travnja i svibnja. Žute kante služe za sakupljanje metalne i plastične ambalaže, a plave kante za sakupljanje papira i kartona. Uz to, dijelit će se i zelene vrećice za sakupljanje stakla. Ostala naselja Općine Sveta Nedelja zasada će i dalje za odvajanje otpada koristiti “zelene otoke”, a novi su se počeli postavljati u petak.  Četiri kompleta postavljena su  na području Mjesnog odbora Šumber (Šoteti, Grašići, Golomičari, Falori).