Lokalne vijesti

15.05.2018

Komunalno poduzeće ''1. Maj'' objavilo novi cjenik odvoza smeća - postavite pitanja direktoru

Komunalno poduzeće „1. Maj“ danas je na svojim web-stranicama objavilo kompletan Cjenik javne usluge prikupljanja mješovitog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Cijene smo, veli direktor Komunalnog poduzeća „1. Maj“ Alen Golja pokušali ujednačiti na razini cijele županije, a najvažnije je da je cilj ovog novog sustava: (ton – Alen Golja). Labinski komunalci predložit će zaduženje kanti za svakog pojedinog korisnika: (ton – Alen Golja 1). Nova cijena sastoji se od dva dijela: (ton – Alen Golja 2). O tome koliko će građanima usluga poskupjeti, direktor Komunalnog poduzeća Alen Golja kaže: (ton – Alen Golja 3). Novi cjenik javne usluge prikupljanja mješovitog i biorazgradivog komunalnog otpada počet će se primjenjivati 1. srpnja.

Zbog puno upita oko cijene odvoza otpada, pozivamo sve naše slušatelje da nam se s pitanjima za direktora Komunalnog poduzeća "1. Maj Labin" jave putem obrasca OVDJE, a Alen Golja će na vaša pitanja odgovoriti u narednoj emisiji Radio reciklaža, 24. svibnja u 12:30.