Lokalne vijesti

24.02.2014

Uskoro počinje rekonstrukcija ceste od Dubrove prema deponiju otpada Cere

Uskoro počinje rekonstrukcija ceste od Parka Skulptura u Dubrovi do deponija otpada Cere, što je preduvjet da bi pretovarna stanica dobila uporabnu dozvolu. Komunalno poduzeće „1. Maj“ će osigurati milijun kuna, a ostatak investicije će podmiriti Županijska uprava za ceste. Cesta mora biti dovršena do lipnja ove godine.

{fcomment}