Novosti

12.06.2018

Na Labinštini izvrsna kakvoća mora za kupanje

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, od 4. do 5. lipnja proveo drugo  ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 210 mjernih točaka. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 203 mjerne točke ili u 96,67% uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 2 mjerne točke (Valbandon – Plaža, Fažana i Pješčana uvala – Plaža, Medulin) ili u 0,95% uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, dok je na 5 mjernih točaka (Nacionalni park Brijuni – Centralna plaža - drveni molo, Brijuni; Crveni otok – Uvala zapadno od nasipa, Rovinj; Kolone – Uvala Sv. Pavao, Bale; Kolone – Uvala Sv. Jakov, Bale i Ližnjan – Salbunić, Ližnjan) ili u 2,38% uzoraka  zabilježena zadovoljavajuća kakvoća. Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 22,0 °C do 25,6 °C, dok se temperatura zraka kretala od 19,0 °C do 28,0 °C.