Lokalne vijesti

13.06.2018

Primaju se ponude za korištenje javne površine na Labin Art Republici, Petrovi i Noći Grada Labina

Grad Labin objavio je javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme održavanja Labin Art Republike, Fešte Petrova i Noći Grada Labina. Ponude za Feštu Petrova, koja će se održati 30.lipnja i Noć Grada Labina koja će se održati 11.kolovoza, daju se isključivo za obje manifestacije kao jedna ponuda.  Ponuda za korištenja javne površina za vrijeme održavanja Labin Art Republike, daje se isključivo za prostor kod Špine, gdje će se od 30.lipnja do 30.kolovoza održavati razni glazbeno-scenski programi. Rok za predaju ponuda je 21.lipnja u 12 sati. Svi detalji Javnog poziva s potrebnim obrascima za prijavu dostupni su na službenim web-stranicama Grada Labina.