Lokalne vijesti

16.03.2012

Raspisan natječaj za obavljanje prijevoza cestovnim vlakom u Rapcu

Upravi odjel za komunalne djelatnosti Grada Labina objavio je javni natječaj za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom. Natječaj se odnosi na prijevoz putnika cestovnim vlakom u Rapcu na relaciji Maslinica - Lungo Mare – Lanterna – Girandella. Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana objave javnog natječaja, odnosno od jučer, zaključno do petka, 30. ožujka u 12 sati kada će se  u prostorijama grada održati javno otvaranje pristiglih ponuda.