Lokalne vijesti

07.12.2018

Radovi na proširenju groblja na Skitači teku prema planu

Radovi na proširenju groblja na Skitači napreduju prema planu. Potpuno su izvršeni iskopi, stabilizacija postojećeg kamenog zida, betoniranje ogradnih i potpornih zidova, a preostaje nasipavanje terena zemljom. Radovi, započeti u listopadu, bit će dovršeni u predviđenom roku od 60 dana. Podsjetimo, radovima na proširenju formirat će se plato za novih 46 grobnih mjesta, a radove vrijedne 441.328 kuna bez PDV-a financira Općina Raša.