Lokalne vijesti

29.01.2019

Do 6. veljače uvid u Nacrt okolišne dozvole za Termoelektranu Plomin 1

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uputilo ja na uvid Nacrt okolišne dozvole za ishođenje rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje Termoelektrane Plomin 1.  Uvid u Nacrt dozvole traje do 6. veljače 2019. godine, u kojem razdoblju će na internetskim stranicama Ministarstva (www.mzoe.hr) biti objavljen na uvid Nacrt dozvole. 

Informacija o provođenju uvida u Nacrt dozvole objavljena je i na internetskim stranicama Istarske županije, a trebala bi biti objavljena i na mrežnim stranicama Općine Kršan.  Primjedbe na Nacrt dozvole, u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva dostavljaju se na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr, a mogu se dostaviti i na adresu Istarske županije, odnosno elektronički na e-mail: odrzivi.razvoj@istra-istria.hr  

Podsjetimo da je izdavanje okolišne dozvole za Termoelektranu Plomin 1 prošle godine zatražila Hrvatske elektroprivreda te da je u travnju lani u Plomin Luci održano i javno izlaganje o Stručnoj podlozi za izmjenu i dopunu uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje Termoelektrane Plomin 1. Izmjenama i dopunama okolišne dozvole, pojašnjeno je Plomin 1 se mora uskladiti s europskom zakonskom regulativom kako bi su se životni vijek produžio za 15 do 20 godina.