Lokalne vijesti

21.02.2019

Obnavlja se kaštel Kožljak

Jučer je u prostorijama Općine Kršan potpisan Ugovor o izradi idejnog rješenja za projekt obnove i revitalizacije kaštela Kožljak koji se nalazi u sklopu istoimenog općinskog naselja. Ugovor je potpisan s Antom Vrbanom, našem svjetski poznatom i priznatim arhitektom kojemu je, nakon pozivnog natječaja, povjeren zahtjevni zadatak.

„Lokalitet starog grada Kožljaka nedovoljno je poznat i na lokalnoj razini, a mogućnosti njegove valorizacije su velike, rekao je Valdi Runko, načelnik Kršana. „Ovo je nastojanje da na ispravan način valoriziramo, i sačuvamo dio naše kulturne i povijesne baštine kojom Općina obiluje, a o kojoj se ne zna dovoljno. Smještajem, lokacijom, pogledom, vizurom, doživljajem, izuzetno atraktivno mjesto općine, zasigurno!

Roman Carić, zamjenik načelnika, kao jedna od osoba zaduženih za provedbu Projekta, tom je prigodom podsjetio da je Općina Kršan već ranije krenula u zahtjevni projekt revitalizacije, obnove i stavljanja u turističku funkciju kaštela u Kršanu, a provedba projekta oživljavanja kaštela Kožljak komponenta je integriranog projekta pod nazivom „Čuvar istarskog razvoda“.

„Izazov svakom arhitektu je lokacija. Kaštel Kožljak je apsolutno specifičan - svojom poviješću, položajem i pričom. Uklesan u Učku, gleda prema Istri na tajanstven i snažan način. Na poziv Općine Kršan, moj projektni tim i ja napravili smo izmjeru postojećeg stanja lokacije na kojoj uskoro kreće adaptacija, a udahnut će joj se i novi život. Jako se veselim buđenju tog posebnog dijela Istre i svemu dobrome što će to donijeti sa sobom, kazao je Vrban.

Financiranje idejnog rješenja moguće je zahvaljujući dobivenim sredstvima iz prošlogodišnjeg donacijskog ciklusa Zaklade Adris u visini od 100.000,00 kuna.

radni sastanak sa Biskupom Porečko – Pulskim mons. Draženom Kutlešom  i Kancelarom vlč. Sergijem Jelenićem (Ante Vrban, Roman Carić, Patricia Zanketić, mons. Dražen Kutleša, Florijan Ćelić, vlč. Sergije Jelenić)

„Ponosni smo što je očuvanje i promocija kulturnog dobra prepoznata i na ovaj način, a svečanost dodjele donacije održana je 21. studenoga 2018. u Zagrebu, rekla je Patricia Zanketić, voditeljica Odsjeka za gospodarstvo i EU projekte koja je u ime Općine održala prošlogodišnju zagrebačku prezentaciju.

Napominjemo da se vrijedno kulturno dobro prvi puta spominje u pisanim izvorima u doba akvilejskih patrijarha još 1102. Smješten je na strmoj litici (184 m nadm.vis.), uz stari put koji je povezivao Istru s Liburnijom. Impresivni južni obronci Učke i Ćićarije prirodni su štit, a samom kaštelu prilazi se stepenicama isklesanim u živoj stijeni. 

Kaštel se sastojao od stambenih i gospodarskih zgrada; bio je opasan obrambenim zidinama i kulom. Unutar zidina nalaze se ostaci romaničke župne crkve sv. Hadrijana. Za njegovu revitalizaciju u lipnju 2018. godine potpisan je Ugovor o 50-godišnjem korištenju Starog grada Kožljaka, zaštićene kulturne baštine koja je u vlasništvu Župe sv.Hadrijana, i Općine Kršan. To ne bi bilo moguće bez dugogodišnje odlične suradnje sa Župom Kožljak i Biskupijom Porečkom i Pulskom na koju je Općina posebno ponosna.

Do sada su učinjeni geodetska izmjera i 3D orto-foto snimka, konzervatorska podloga te arhitektonska snimka postojećeg stanja, a do kraja ožujka ove godine bit će izrađeno idejno rješenje. Površina svih objekata koji se imaju namjeru obnoviti i privesti svrsi iznosi 309 m2, dok se ukupna površina obuhvata proteže na preko 2.500 m2.  Daljnje planirane i potrebne aktivnosti jesu još izrada idejnog, glavnog te izvedbenog projekta.

Iznos potreban za izradu projektno-tehničke dokumentacije do glavnog projekta iznosi 700.000,00 kuna, a polovicu iznosa osigurat će Općina. Ostali izvori financiranja odnose se na odobrena sredstva od Upravnog Odjela za kulturu Istarske županije te Ministarstva kulture čiji je postupak ocjenjivanja programa još u tijeku. Daljnji korak je kandidirati projekt na EU fondove krajem godine i tim sredstvima, ako budu odobrena, financirati izvođenje radova te opremanje i uređenje objekta.

Valja istaknuti da će se u Kršanu u travnju ove godine održati već 10. Festival samoniklog bilja koji okuplja mnogobrojne zaljubljenike u bilje i prirodu, a slični sadržaji bit će u budućnosti na raspolaganju i posjetiteljima kaštela Kožljak.

U neposrednoj blizini kaštela, a napodručju općine Kršan, proteže se i dio napuštene željezničke pruge Lupoglav – Štalije. Desetkilometarski dio nudi mogućnosti razvoja cikloturizma koji je predviđen operativnim planom razvoja cikloturizma Istarske županije. Pred djelatnicima Općine predstoji zahtjevna realizacija projekata koji će, zasigurno, doprinijeti daljnjem kvalitetnom razvoju.