Lokalne vijesti

23.04.2019

De Conte izvođač radova na izgradnji parkirališta i potpornog zida

Tvrtka De Conte izabrana je, kao najpovoljniji ponuđač, za radove na izgradnji parkirališta i potpornog zida u Rapcu s ponuđenom cijenom od 1.358.491 kune bez PDV-a.  Planirani dovršetak radova je 45 dana od dana uvođenja u posao. Tijekom javne nabave za izvođenje ovih radova pristigle su inače tri ponude.