Novosti

24.06.2019

Izvrsna kakvoća mora na istarskim plažama

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, od 17. do 19. lipnja 2019. godine, proveo III ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 218 mjernih točaka.  Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 216 mjernih točaka ili u 99 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, dok je na 2  mjerne točke (Gradska plaža, Poreč i Uvala Valdibora – ronilački klub, Rovinj) zabilježena dobra kakvoća mora za kupanje. Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 22,0 °C do 26 °C, dok se temperatura zraka kretala od 22,0 °C do 29 °C.