Novosti

09.07.2019

U Svetoj Marini dobra, a u Maslinici zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, od 1. do 4. srpnja proveo četvrto ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 218 mjernih točaka. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 212 mjernih točaka ili u 97,25 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 3 mjerne točke (Auto kamp  Marina – Uvala u Svetoj Marini,  Centralna plaža – drveni molo, Nacionalni park Brijuni i Hotel Histria - Ispod hotela, Verudela u Pula) ili u 1,38% uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, dok je na 3 mjerne točke ( dvije u Autokampu Maslinica u Rapcu i Salbunić u Ližnjanu)  ili u 1,38 % uzoraka zabilježena zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 23,6 °C do 28,0 °C dok se temperatura zraka kretala od 19,0 °C do 31,5 °C.