Lokalne vijesti

12.09.2019

Zabranjena rezervacija mjesta na plažama

Nova gradska Odluka o komunalnom redu, usvojena na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Labina,  osim usklađivanja sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu donosi i novine u djelatnosti komunalnog reda. Novom Odlukom, a sukladno Zakonu, povećane su  ovlasti  komunalnih redar. Govori Tijana Celija, savjetnica za imovinsko pravne poslove u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom: (ton – Tijana Celija).  Zbog čestih pritužbi građana zbog ostavljanja plažnog asortimana, ručnika, ležaljki,  u svrhu rezervacije mjesta na plažama, novom Odlukom o komunalnom redu: (ton – Tijana Celija 1). 

Nadalje, zabranjuje se animacija prolaznika i potencijalnih gostiju s ciljem prezentacije ugostiteljske ponude, od strane konobara, animatora i ostalog osoblja, ispred i u okruženju ugostiteljskih objekata. U  prekršajnim odredbama Odluke o komunalnom redu je propisana nova odredba da se za svako ponavljanje istog prekršaja naplaćuje počinitelju maksimalna propisana kazna koju komunalni redar može izreći obveznim prekršajnim nalogom, sukladno Prekršajnom zakonu, 15.000,00 kuna za pravne osobe, 10.000,00 kuna za obrtnike i nositelje samostalnih djelatnosti te 5.000,00 kuna za fizičke osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi.