Lokalne vijesti

20.09.2019

Ivana Škopac, nova ravnateljica Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac

Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ u novu je pedagošku godinu krenuo s novom ravnateljicom vrtića. Nakon dvadeset tri godine radnog staža na mjestu ravnateljice dječjeg vrtića, dosadašnja ravnateljica Irene Smoković odlazi u mirovinu, a njezino će mjesto, temeljem odluke Upravnog vijeća preuzeti Ivana Škopac. 

Ivana Škopac rođena je 1987. godine. Završila je stručni studij predškolskog odgoja na Odjelu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a nakon toga petogodišnji studij Menadžmenta u turizmu te svoja znanja u području psihologije, pedagogije i ekonomije objedinjuje poslijediplomskim specijalističkim studijem na Fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković u Puli, smjer „Ljudski resursi i društvo znanja“. 
 
Dosadašnje radno iskustvo stekla je kao zaposlenik Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin u trajanju od osam godina, kao odgojitelj predškolskog odgoja redovnog i kraćeg programa engleskog jezika te bila član Povjerenstva za provođenje upisa u Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin. Tijekom odgojno-obrazovnog rada kontinuirano se stručno usavršavala na različitim područjima, no ono što ističe je sudjelovanje u ulozi kreatora-edukatora ciklusa radionica na temu „Tugovanje i gubitak kod djeteta predškolske dobi“ u svrhu pružanja edukacije odgojiteljima predškolske ustanove, zatim sudjelovanje u predstavljanju projekta 
 
„Unaprjeđenje kvalitete zadovoljavanja dječjih individualnih potreba primjerenom organizacijom vremena dnevnog odmora“ na Državnom stručnom skupu za odgojitelje predškolske djece u Šibeniku, sudjelovanje u projektu individualnoga praćenja psihofizičkih karakteristika djece u predškolskoj ustanovi i educiranje odgojitelja o navedenome. U prethodnoj pedagoškoj godini bila je sudionik UNICEF-ovog humanitarnog projekta „Škole za Afriku“. 
 
Tijekom svog obrazovanja sudjelovala je u istraživanjima: „Procjena znanja odgajatelja o deficitu pažnje/hiperaktivnom poremećaju“ (ADHD-u), „Mediji u kući i vrtiću” Obiteljskog centra Istarske Županije, „Uloga motivacije u upravljanju ljudskim potencijalima“ te “Analiza društveno odgovornog poslovanja vodećih kompanija u Hrvatskoj”. Ivana Škopac započet će obnašati dužnost ravnateljice 26. rujna.