Lokalne vijesti

20.09.2019

Sanda Daus aktivirala mandat u Općinskom vijeću Kršana

Na sinoćnjoj sjednici Općinskog vijeća Kršana sinoć je došlo i do promjene među vijećnicima. Mandat je aktivirala Sanda Daus s liste IDS-SDP, koja je svoj vijećnički mandat zamrznula već nakon prve, konstituirajuće sjednice Vijeća. Tada je na njezino mjesto u Vijeće ušao, s iste liste, predstavnik Bošnjačke nacionalne manjine Esad Huskić. On je pak sinoć u Vijeću zamijenio Juricu Poropata s liste IDS-SDP, koji je zatražio mirovanje svog mandata. 

Osim promjena među vijećnicima, došlo je i to promjena predstavnika općine u Skupštini Komunalnog poduzeća „1.Maj““ i Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Kockica“. Kako je dosadašnji član tih tijela, bivši zamjenik općinskog načelnika Roman Carić s podnošenjem ostavke na mjesto zamjenika načelnika podnio ostavke i na te dvije svoje funkcije, morali su se imenovati, odnosno izabrati novi članovi. Tako je za predstavnika Općine Kršan u Skupštini „1.Maja“ imenovan vijećnik HSU-a Slavko Rabar, dok je u Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kockica izabrana Rosana Klarić, inače službenica općinske uprave. Za njezin izbor bilo je sedmero vijećnika, dok je četvero vijećnika s liste IDS-SDP bilo suzdržano.