Lokalne vijesti

15.10.2019

Obavijest o postavljanju mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Kršan

Obavještavaju se stanovnici Općine Kršan da će s 19. listopadom 2019. godine, započeti postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Kršan, prema sljedećem rasporedu:

- Potpićan (preko puta bivšeg motela) – 19. – 20. 10. 2019.
- Kršan (kod caffe bara Kršan, uz cestu prema Nedešćini) – 22. – 23. 10. 2019.
- Plomin (groblje) – 25. 10. 2019.
- Vozilići (kod autobusne stanice za Labin) – 26. – 27. 10. 2019.
- Kožljak (parking kod garaže DVD-a Kršan) – 29. 10. 2019.
- Šušnjevica (SRC) – 30. 10. 2019.
- Purgarija Čepić (kod caffe bara Jezero) – 02. – 3. 11. 2019.

Kako se mobilnim reciklažnim dvorištem skupljaju razne vrsta otpada (zeleni i krupni otpad, razne vrste ulja, plastika, metal, papir,…) mole se stanovnici da se odazovu u što većem broju kako bi akcija selektivnog skupljanja otpada bila što uspješnija.