Lokalne vijesti

05.11.2019

Javna rasprava o Prijedlogu prvih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Potpićna

Jučer je započela javna rasprava o Prijedlogu prvih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Potpićna koja će potrajati do 18.studenoh. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog plana izložen je na javnu uvid u prostorijama općinske vijećnice u Kršanu, radnim danom od 10 do 14 sati, a objavljen je i na mrežnoj stranici www.krsan.hr. Javno izlaganje radi obrazloženje rješenja iz Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Potpićna održat će se 11.studenog s početkom u 16 sati u prostorijama općinske vijećnice u Kršanu.