Lokalne vijesti

23.01.2020

Započeli radovi na izgradnji nogostupa u Rapcu

U sklopu programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini jučer su započeli  radovi na sanaciji dionice nogostupa u Rapcu. Sanira se 105 metara dionice nogostupa u ulici Slobode od novoizgrađenog parkirališta do raskrižja za Gornji Rabac. U tijeku  su pripremni radovi iskopa za pripremu tucaničke podloge nakon koje slijedi postava rubnjaka, izrada nosivog tampon sloja i asfaltiranje. Radove izvodi trgovačko društvo Cesta d.o.o. Pula, a procijenjena vrijednost zahvata je 120.000,00 kn sa PDV-om.