Novosti

25.03.2020

Istarska kulturna agencija provodi istraživanje o kulturnim potrebama i obrascima kulturne potrošnje

U tijeku je istraživanje o kulturnim potrebama i obrascima kulturne potrošnje građana u Istarskoj županiji. Istraživanje je dio projekta Mi plus, kojega su nakon višegodišnje suradnje pokrenule organizcije civilnog društva  koje se bave nezavisnom kulturom i novomedijskom umjetnošću te zagovaranjem boljeg pozicioniranja iste u cijeloj županiji. Aktivnost provode IKA - Istarska kulturna agencija i udruga Metamedij uz stručno vodstvo sociologa, doc.dr.sc. Krešimira Krola i doc.dr.sc. Željke Tonković. Anketom se žele istražiti različite dimenzije kulturnih potreba i kulturne potrošnje mladih i ostalih građana na području Istarske županije, a sudjelovanje je u potpunosti anonimno i dobrovoljno. Svi podaci koristit će se isključivo za potrebe projekta i njegove ishode. 

Anketa se može ispuniti  na linku  mmedij2020.questionpro.com.  Projekt Mi Plus je prijavljen na poziv Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi i ima ukupni proračun od 797.402,28 HRK od kojeg je 677.791,94 sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Udruga Metamedij dok su partneri udruga Faro 11, Sonitus, Labin Art Express XXI, Društvo arhitekata Istre DAI-SAI i IKA-Istarska kulturna agencija-Agenzia culturala Istriana. Glavni ciljevi su osiguranje dugoročnog i održivog okvira za suradnju OCD-a i javnog sektora te razvoj suradničkih programa nezavisne kulture i suvremene novomedijske umjetnosti. Na taj način stvaraju se uvjeti za osnivanje centra za produkciju i nezavisnu kulturu u Istri po principu javnog-civilnog partnerstva.