Lokalne vijesti

06.06.2020

Rok za predaju prijedloga lista za Mjesne odbore Grada Labina je 16. lipnja

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Labina, za provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina, daje obavijest da će se, na temelju Odluke Gradskog vijeća o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina od 26. svibnja 2020. ("Službene novine Grada Labina", broj: 9/20), 5. srpnja 2020. održati izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina, i to Mjesnog odbora Labin Donji, Labin Kature, Labin Gornji, Kapelica, Vinež, Rabac i Ripenda.

Prema članku 6. navedene Odluke prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora. S obzirom da je Odluka Gradskog vijeća o raspisivanju izbora objavljena u Službenim novinama Grada Labina 27. svibnja 2020. te s obzirom da je ista stupila na snagu 4. lipnja 2020., prijedlozi lista se zaprimaju zaključno s danom 16. lipnja 2020. do 24,00 sata. Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji, navodi se i skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je listu predložila. Ako je listu predložila skupina birača, njezin naziv je "nezavisna lista mjesnog odbora".

U svrhu zaprimanja prijedloga lista za navedene izbore Gradsko izborno povjerenstvo dežurat će (radi preuzimanja prijedloga lista kandidata za izbor članova vijeća mjesnih odbora i ovjere Očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za člana) u prostorijama Gradske uprave Grada Labina (sala za sastanke – "Mala vijećnica", I. kat desno), i to:

- 14. lipnja 2020. (nedjelja) u vremenu od 16,00 do 20,00 sati
- 15. lipnja 2020. (ponedjeljak) u vremenu od 16,00 do 20,00 sati
- 16. lipnja 2020. (utorak) u vremenu od 16,00 do 24,00 sata.

OBRASCI za kandidiranje u vijeće mjesnih odbora na području Grada Labina mogu se preuzeti u holu zgrade Gradske uprave Grada Labina i na službenim stranicama Grada Labina (www.labin.hr).

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Labina će 5. lipnja 2020. na oglasnoj ploči Grada Labina i službenim stranicama Grada Labina (www.labin.hr) objaviti OBVEZATNE UPUTE o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova te ostale obvezatne upute kao i propisane obrasce.

Dokumentaciju možete preuzeti na poveznici http://labin.hr/izbori-za-clanove-mjesnih-odbora-grada-labina.