Lokalne vijesti

14.07.2020

Općina Kršan za olakšano poslovanje gospodarstvenika

Općina Kršan uputila je na savjetovanje s javnošću nacrte prijedloga odluka o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora, Odluke o korištenju javnih i drugih površina i Odluke o komunalnoj naknadi. U dopune ovih odluka ide se kako bi se zbog teških gospodarskih prilika prouzročenih epidemijom koronavirusa te utjecajem mjera suzbijanja zaraze na poslovanje, korisnicima javnih i drugih površina i zakupcima poslovnog prostora  na području općine u razdoblju u kojem traju izvanredne okolnosti i otežani uvjeti poslovanja Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i istarske županije, oslobodili obveze plaćanja naknade, u potpunosti ili djelomično , za vrijeme trajanja posebnih mjera. Zbog istih okolnosti obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti  obveznici se mogu djelomično ili u potpunosti osloboditi. Savjetovanje s javnošću traje do 23. srpnja, a nacrti projedloga odluka, kao i obrasci za dostavu prijedloga i mišljenja dostupni su na www.krsan.hr. Prijedlozi i mišljenja dostavljaju se poštom na adresu Općine Kršan ili elektroničkom poštom na opcina-krsan@pu.t-com.hr