Lokalne vijesti

13.08.2020

Općina Kršan do 1. rujna prima zahtjeve za osobađanje plaćanja komunalne nakande

Općina Kršan poziva gospodarske subjekte u djelatnostima zahvaćenim proglašenjem epidemije COVID-19 na području Općine, a koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite od 14. ožujka te Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite RH od 19. ožujka da ispune zahtjev za oslobađanja plaćanja cjelokupnog iznosa naknade za zakup poslovnog prostora/komunalne naknade/korištenja javne površine za ožujak, travanj i svibanj ove godine. 

Mjere oslobađanja ne odobravaju se gospodarskim subjektima kojima su na dan 29. veljače 2020. godine bila evidentirana dugovanja prema Općini Kršan, po bilo kojoj osnovi. Ukoliko su na navedeni dan utvrđena dugovanja prema Općini Kršan, po bilo kojoj osnovi, uvjet za ostvarivanje prava na mjere oslobađanja je njihovo prethodno podmirenje do 1. rujna. Ukoliko dugovanja nisu podmirena do 1. rujna  mjera oslobađanja neće  se primijeniti. Postojanje eventualnih dugovanja prema Općini Kršan utvrdit će se putem evidencije Odsjeka za financije i računovodstvo  JUO Općine Kršan. Zahtjev/i za oslobađanje plaćanja podnose se do utorka, 1. rujna putem e-mail- a: opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr ili pošte: Blaškovići 12, 52232 Kršan, a iznimno osobno. Zahtjevi su dostupni na web stranici Općine Kršan www.krsan.hr