Lokalne vijesti

13.08.2020

Završna faza projekta MINE TOUR - sve bliže pokretanju novog prekograničnog turističkog proizvoda

Projekt MINE TOUR, koji promiče revitalizaciju, očuvanje i promociju dva rudarska spomenika kulturne i prirodne baštine iz Labina (Hrvatska) i Litije (Slovenija), polako se približava svom cilju.“ Investicije u Labinu i Litiji su završene, a pozivanjem lokalnih pružatelja usluga da predstave ideje i usluge prepoznali smo priliku za prekograničnu suradnju i nadogradnju postojeće ponude lokalnih aktera u turizmu, ugostiteljstvu i tradicionalnim zanatima sadržajima koji će na odgovarajući način nadopuniti rudarsku baštinu u obje destinacije. 

U Litiji će, osim obilaska rudnika Sitarjevec, posjetitelji moći prisustvovati i radionici rukotvorina te razgledati kulturne i obrazovne sadržaje u Gradskom muzeju Litija. 

U Labinu će turisti moći upoznati mjesta tradicionalnih zanata, dok će u gradskoj knjižnici Grada Labina biti postavljena izložba o rudarskoj baštini, a u oba mjesta bit će otvorena i jedinstvena kulinarska ponuda. 

U sklopu projekta održat će se kulturno-umjetnički događaj na obje lokacije, koji će uključivati izložbu radova suvremenih umjetnika iz bivše zajedničke države o industriji i rudarstvu te projekcije povijesnih dokumentarnih filmova o rudarstvu u Hrvatskoj i Sloveniji, posebno onih povezanih s Labinom i Litijom. 

Manifestacija će se održati mjesec dana na obje lokacije. Svrha kulturno-umjetničkog događanja je podizanje svijesti javnosti i posjetitelja o rudarskoj prirodnoj i kulturnoj baštini u programskom području.
Budući da smo svjesni da su turistički vodiči ključni dionici u stvaranju nezaboravnih uspomena i jedinstvenih iskustava za posjetitelje, obuka za dionike i ciljne skupine vodiča odvijala se i u Labinu i u Litiji. Edukacije su bile izuzetno dobro posjećene, a sadašnji i budući turistički vodiči bili su dobro upoznati s trendovima u upravljanju turizmom, zakonodavstvom u turizmu i kulturnom nasljeđu, te osnovnim principima interpretacije prirodne i kulturne baštine u provedbi iskustvenog vođenja. 

Svrha edukacija je pružiti teorijska i praktična znanja za interpretaciju sadržaja rudarske baštine i provođenje vođenih obilazaka na obje destinacije. Partneri s raznim vanjskim stručnjacima aktivno nadograđuju cijelu priču o turističkom proizvodu i pripremaju nezaboravno iskustvo za sve one koji su gladni adrenalina i otkrivanja industrijske baštine. 

Nakon višemjesečnog intenzivnog rada, sve smo bliži pokretanju novog prekograničnog turističkog proizvoda MINE TOUR koji će ponuditi jedinstveno iskustvo u podzemnom svijetu rudnika Sitarjevec i bogatoj kulturnoj, arhitektonskoj i industrijskoj baštini Labina sa Šohtom na čelu.“, priopćeno je iz Grada Labina. Projekt je sufinanciran iz europskog programa suradnje Interreg V-A Slovenija Hrvatska.