Lokalne vijesti

15.09.2020

Održan prvi sastanak s Mjesnog odbora Rabac

Jučer se, kako je i najavljeno, nastavilo sa sastancima s predstavnicima mjesnih odbora Grada Labina oko sastavljanja Proračuna za iduću godinu. Tako je sinoć održan sastanak s predstavnicima Mjesnog odbora Rabac.  Na sastanku su sudjelovali zamjenica gradonačelnika Federika Mohorović Čekada, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Anamarija Lukšić,  Danijel Žužić, viši savjetnik za komunalnu infrastrukturu te Kristina Sinčić Smoković, viša savjetnica za pravne poslove. Mjesnom odboru predstavljeni su odrađeni, ali i planirani projekti. Naglašeno je kako se u protekle tri godine, u ovo naselje kroz gradski proračun i gradske tvrtke uložilo više od 16 milijuna kuna. Razgovaralo se o rekonstrukciji igrališta u ulici Giuseppine Martinuzzi za koje se planira prijava na natječaj za sufinanciranje. Bilo je riječi i o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac koje je u tijeku nakon što je provedena javna rasprava, a najavljeno je i kako je u tijeku ishođenje lokacijske dozvole za projekt obnove ceste koja spaja ulicu Slobode s Gornjim Rapcem.