Lokalne vijesti

20.11.2020

Vijećnici Svete Nedelje usvojili rebalans proračuna

Na sinoćnjoj sjednici Općinskog vijeća vijećnici su usvojili rebalans proračuna za ovu godinu koji u visini prihoda i rashoda nije doživio promjene, već su rashodovna i prihodovna strana samo usklađene, odnosno uravnotežene. Naime, zbog situacije s koronavirusom otkazane su sve planirane manifestacije te je dosta planiranih investicija stopirano. Pandemija koronavirusa imala je za posljednicu i smanjene prihode od poreza, poglavito poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina. Ukupni rashodi i izdaci tako i nakon rebalansa iznose 19, 2 milijuna kuna, a ukupni prihodi i primici 18,3 milijuna, uz preneseni višak prihoda od financijske imovine u iznosu 927 tisuća kuna. 

„Izmjene i dopune proračuna bile su nužne i zbog dobivanja suglasnosti Vlade RH radi prenamjene neiskorištenih sredstava kredita u visini 1,1 milijun kuna, koje su bile planirane za rekonstrukciju 1. kata, općinske zgrade - Doma kulture „Poldrugo Valentin“ te za rekonstrukciju općinske zgrade. Kreditna sredstva u visini 1,1 milijun kuna, planirana su sada u visini od 500 tisuća kuna, a sredstva od 600 tisuća kuna su prenamijenjena za proširenje groblja u Nedešćini“, pojasnila je obrazlažući rebalans proračuna pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Andrea Rajković. 

U raspravi je nezavisni vijećnik Robi Čalović primjetio kako građani ne mogu biti zadovoljni proračunom jer se nije realizirala niti jedna kapitalna investicija. „Od deset stavki u programu izgradnje niti jedna nije realizirana i ne možemo za sve kriviti koronakrizu.“, ustvrdio je Čalović. Situacija je ove godine zaista bila teška, no ipak se nešto pokrenulo, odgovorila je zamjenica načelnika koja obnaša dužnost općinskog načelnika Irene Franković: (ton – Irene Franković). Rebalans proračuna prihvaćen je s 10 glasova za, tri suzdržana i jednim protiv.