Lokalne vijesti

26.11.2020

U Vrećarima asfaltirana cesta

U  Vrećarima je postavljen novi asfaltni tepih što je doprinijelo dodatnom uređenju naselja. Raniji makadamski put koji vodi do niza obiteljskih kuća asfaltiran je u dužini od 150 m. Radove asfaltiranja na nerazvrstanoj cesti Gorica - Vrećari izvršilo je trgovačko društvo Cesta d.o.o. iz Pule, planirani trošak radova je 85.000,00 kuna.