Novosti

Villas Holiday

19.01.2021

Hrvatska Liga protiv raka poziva žene na preventivne ginekološke preglede

Dan mimoza trebao bi biti održan 23. siječnja, no koronavirus poremetio je planove. "Nažalost, zbog epidemiološke situacije, ovogodišnji Dan mimoza se ne održava na javnome trgu, no svakako je bitno poslati poruku i potaknuti sve žene na zakazivanje preventivnog godišnjeg ginekološkog pregleda!", piše na mrežnim stranicama Hrvatske Lige protiv raka.