Lokalne vijesti

Villas Holiday

22.10.2014

Raša kulturno dobro od lokalnog značaja

Na ovotjednoj sjednici Općinskog vijeća raški su vijećnici jednoglasno prihvatili odluku o proglašenju naselja Raša kulturnim dobrom lokalnog značaja. O odluci je na sjednici govorio Bojan Memić, član Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo pojasnivši zašto je ona važna: (ton – Bojan Memić). Pojasnio je i da ne znači da ono što se zabranjuje odlukom, neće biti moguće izvesti nakon što se izradi konzervatorska odluka. Donošenje odluke pozdravili su vijećnici HDZ-a Ivan Mohorović i nezavisni Šućuralija Bašić, rekavši kako se ona trebala donijeti daleko ranije, pa i prije dvadeset godina. Ivan Mohorović: (ton – Ivan Mohorović). Raška načelnica Glorija Paliska Bolterstein rekla je kako je namjera ove odluke: (ton – Glorija Paliska Bolterstein). Složila se ona s vijećnicima Mohorovićem i Bašićem da je odluku trebalo odavno donijeti: (ton – Glorija Paliska Bolterstein 1). Izglasanom odlukom sada će se smjeti obavljati samo zahvati vezani uz sanaciju i održavanje zgrada, kao što su popravak krovišta na način da se zadrže njihove izvorne karakteristike, odnosno ako su krovovi kosi onda takvi moraju i ostati, te zamjena neadekvatnog krovišta - kod stambenih zgrada to mora biti učinjeno crjepovima crvene boje, a kod ostalih građevina s valovitim pločama sive boje. Dozvoljava se i izvedba termičke obloge svih pročelja, termička izolacija krova i zamjena stolarije na otvorima, pri čemu također treba zadržati njihov izvorni izgled i veličinu. Ukoliko se mijenjaju grilje, škure ili rolete na stambenim zgradama, one moraju biti tamno zelene ili tamno crvene boje, dok je na onima oko središnjeg trga dozvoljena tamno smeđa boja. Pročelja na građevinama oko središnjeg trga dozvoljeno je obojati bijelom bojom, a kod drugih javno društvenih i gospodarskih građevina, osim bijele dozvoljena je i oker boja. Bijela, svijetlo siva ili oker boja dozvoljena je na pročelja ostalih stambenih građevina. Dozvoljene su i preinake unutrašnjih prostora građevine, no bez promjene, zatim priključci na komunalnu infrastrukturu, te postavljanje ograda i potpornih stupova radi sanacije terena. Postavljanje satelitskih antena i klima uređaja i dalje će se moći, no samo na stražnjem, dvorišnom dijelu građevine. Među zahvate koji se više neće dozvoljavati spadaju povećanje tlocrtne površine i visine građevine, rušenje i uklanjanje postojećih građevina ili njihovih dijelova, izgradnja nadstrešnica, povećavanje vrata i prozora na pročeljima, postavljanje solarnih panela, promjena namijene stambenih građevina, izgradnja pomoćnih građevina poput garaža, drvarnica i slično, te rušenje ogradnih kamenih zidova prema ulicama. Nadzor nad provedbom odluke obavljat će građevinski inspektor i Jedinstveni upravni odjel Općine Raša putem komunalnog redara, a predviđene su i kazne za eventualne prekršitelje odluke. Tako će se novčanom kaznom u iznosu od 10 tisuća kuna kazniti tvrtke koje prekrše odredbe odluke koje nisu kažnjive prema odredbama Zakona o gradnji, dok će se s dvije tisuće kuna za isto kazniti odgovorna osoba u tvrtki. Obrtnici ili oni koji obavljaju neku drugu samostalnu djelatnost, kaznit će se s pet tisuća kuna, a građani s dvije tisuće kuna.

FOTO: GOOGLE

{fcomment}