Lokalne vijesti

Villas Holiday

23.10.2014

Izuzeti kuće u Štalijama iz lučkog dobra

O problemima mještana Štalija nedavno je općinska načelnica Raše Glorija Paliska Bolterstein razgovarala s ravnateljem Lučke uprave Rijeka Vladom Mezakom, a o tome je bilo riječi i na posljednjoj sjednici raškog Općinskog vijeća. Nezavisni vijećnik Šućuralija Bašić upozorio je naime na problem mještana Štalija koji oni imaju zbog parkiranih kamiona prilikom uključivanja u promet na glavnu cestu. Načelnica Glorija Paliska Bolterstein kazala je da je s ravnateljem Lučke uprave razgovarala: (ton – Glorija Paliska Bolterstein). Ravnatelj Lučke uprave je, kazala je Paliska Bolterstein predložio: (ton – Glorija Paliska Bolterstein 1). A do tada je ravnatelj obećao: (ton – Glorija Paliska Bolterstein 2). A srednjoročno rješenje je, zaključila je načelnica Raše Glorija Paliska Bolterstein: (ton – Glorija Paliska Bolterstein 3).

{fcomment}