Novosti

25.10.2013

Rok za dostavu ponuda za partnera u projektu TE Plomin C – 30. travnja 2014.

Hrvatska elektroprivreda d.d. je kvalificirane ponuditelje u procesu izbora strateškog partnera u izgradnji i upravljanju TE Plomin C obavijestila da je novi rok za dostavu obvezujuće ponude 30. travnja 2014. HEP je odluku o produljenju roka donio uvažavajući potrebe ponuditelja i njihovu spremnost za daljnjim aktivnim angažmanom. Time je svim kvalificiranim ponuditeljima omogućio dodatno razdoblje za pripremu cjelovite kvalitetne ponude. Podsjećamo, postupak odabira strateškog partnera, HEP provodi prema Međunarodnom pregovaračkom postupku, a evaluacija ponuda bit će obavljena temeljem utvrđenih tehničkih i ekonomskih kriterija.