Novosti

Villas Holiday

29.07.2015

Do petka rok za podnošenje prijava za pod mjeru „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Rok za podnošenja prijava za pod mjeru 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju , podsjećamo ističe u petak, 31. srpnja. Mjera 6 – Pod mjera 6.3 – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava namijenjena je svim malim poljoprivrednim gospodarstvima, koji kao takvi nisu prihvatljivi korisnici mjere 4, pod mjere 4.1 – Ulaganja u fizičku imovinu.

Potencijalni korisnici su poljoprivredna gospodarstva, Upisana u Upisnik poljoprivrednika, čija je ekonomska veličina, iskazana u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu PG, između 2.000 i 7.999 eura. Potpora je u ovoj mjeri za sve korisnike ista i iznosi 15.000 EUR-a, a isplaćuje se u dva obroka, od čega prvi dospijeva odmah po donošenju Odluke o dodjeli sredstava, a drugi nakon provedbe svih aktivnosti navedenih u Poslovnom planu.

Provedba ove mjere je prilično jednostavna, budući se ne radi o investicijskoj mjeri, korisnici u svrhu prijave izrađuju jednostavan Poslovni plan po zadanoj metodologiji, a uvjet konačne isplate je potpuna realizacija aktivnosti navedenih u tom planu i dostizanje definiranih ciljeva. Primjerice, Poslovni plan može definirati kupovinu poljoprivrednog zemljišta u svrhu povećanja proizvodnje, ali isto tako i unaprjeđenje postojeće proizvodnje, primjerice ograđivanjem nasada, kupovinom životinja i slično. Sukladno na natječaju za ovu mjeru je alocirano 15 milijuna eura.

{fcomment}