Novosti

Villas Holiday

04.08.2015

Istarska županija otvorila javno savjetovanje o načinu financiranja udruga

 

Istarska županija je otvorila postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije. Donošenje Pravilnika obavezno je sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, usvojenoj u svibnju 2015. godine.

Pravilnik, koji će uvelike utjecati na buduće poslovanje udruga, propisuje kriterije, mjerila i postupke za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Istarske županije udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Istarske županije.

Stoga, Istarska županija putem savjetovanja želi čuti mišljenja predstavnika zainteresirane javnosti, organizacija civilnog društva, građana i svih zainteresiranih skupinama s područja Istarske županije, budući da će spomenuti Pravilnik značajno definirati dinamiku dodjele sredstava iz županijskog proračuna.

Istarska županija poziva na sudjelovanje u utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za dodjelu sredstava i korištenje sredstava proračuna Istarske županije udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Istarske županije. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću traje do 3. rujna.

{fcomment}