22.08.2019

Mjerenje kvalitete mora potvrdilo brzu sanaciju uljnih mrlja u Koromačnu

More za kupanje u Koromačnu izvrsne je kakvoće, pokazuju mjerenja Zavoda za zdravstvo Istarske županije. Uzorkovanje mora obavljeno je žurno u nedjelju i ponedjeljak, 18. i 19. kolovoza na traženje Općine Raša, a nakon što su se u subotu na moru pojavile uljne mrlje. Kako je utvrđeno, radilo se o hidrauličkom ulju koje je procurilo s broda koji je čekao utovar cementa iz Holcima. Uljna mrlja bila je vidljiva još samo u nedjelju na dijelu pristaništa, no ne i na plažama u naselju. Uzorkovanje mora obavljeno je na tri lokacije – u pristaništu, između pristaništa i mjesne plaže te na plaži Pripanje, a rezultati potvrđuju činjenicu o brzoj sanaciji mrlja. Zavod za javno zdravstvo nastavit će s mjerenjima kvalitete mora za kupanje u sklopu redovnog monitoringa plaže Pripanje.