Lokalne vijesti

27.03.2020

Odvoz smeća počinje sve ranije

Iz Komunalnog poduzeća „1.Maj“ umoljavaju  korisnike da svoje spremnike sa otpadom koje žele predati na pražnjenje iznose na javnu površinu uvečer dan ranije, umjesto ujutro na dan odvoza. To se odnosi i na spremnike za miješani komunalni otpad, kao i na spremnike za odvojeno prikupljeni otpad, pa i na vrećice za prikupljanje papira i kartona, te stakla. Razlog je taj što, zbog mjera zaštite radnika od epidemije koronavirusa, njihove posade izlaze na teren u različito vrijeme, pa neke posade u odvoz kreću ranije nego inače (već u 4,30 sati ujutro). Stoga se kod mnogih korisnika pražnjenje spremnika obavlja ranije nego inače.