Novosti

28.05.2020

Prvo uzorkovanje mora: na plominskoj Copacabani zadovoljavajuća kakvoća mora

Uskoro započinje sezona kupanja pa se na području Istarske županije krenulo s provedbom Programa praćenja kakvoće mora za kupanje. Prema kalendaru uzorkovanja, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je prvo uzorkovanje mora u ovoj godini proveo od 18. do 22. svibnja. Ukupno je uzorkovano more na 215 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 15,4 ºC do 20 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 18 ºC do 27 ºC. 

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 213 mjernih točaka ili u 99,07% uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na jednoj mjernoj točki (Crveni otok – Prema rtu Kurent, Rovinj) ili u 0,47% uzoraka zabilježena je dobra kakvoća dok je na jednoj mjernoj točki (Plominski zaljev – Dražine zapad, Plomin, Kršan) ili u 0,47% uzoraka zabilježena zadovoljavajuća kakvoća mora.