Lokalne vijesti

Villas Holiday

21.01.2021

Sanacija parkinga i prilaza u ulici Matije Vlačića

Ovih su dana započeli radovi u ulici Matije Vlačića, točnije ispred stambenih zgrada na adresi Matije Vlačića 1-3 te 9-11.

Radi se na sanaciji i nasipavanju dva makadamska parkirališta te proširenju i sanaciji prilaza zgradama. Ukupna površina ovih zahvata je oko 530 metara kvadratnih te su odrađeni iskopi i nasipavanje tampona, a slijedi sanacija prilaza, odnosno proširenje i postava asfalta.

Radovi vrijedni 45 000 kuna s uključenim PDV-om financirani su iz programa redovnog održavanja komunalne infrastrukture Grada Labina za 2021., a izvođač radova je trgovačko društvo „Cesta“ d.o.o. Pula.