Novosti

21.02.2020

Nastavlja se bitka za sprječavanje daljnjeg ilegalnog ispuštanja otpadnih fekalnih voda u Kapelici

Djelatnici Grada Labina, Vodovoda Labin i Hrvatskih voda nastavljaju provoditi mjere za rješavanje problema ispusta otpadnih fekalnih voda iz septičkih jama na području naselja Kapelica – Blato

Potaknut ponašanjem nesavjesnih građana koji na ovom dijelu naselja Kapelica ispuštaju otpadne fekalne vode direktno u okolno tlo i obližnji kanal, Grad Labin je u srpnju prošle godine Državnom inspektoratu dostavio opsežnu dokumentaciju o navedenom slučaju. Tada je utvrđeno da se iz deset stambenih objekata vrši ilegalan ispust otpadnih fekalnih voda u kanal. 

Podsjetimo, pored snimanja ispusta, trasa cijevi, kanala, procjeđivanja i označavanja svih objekata - što je pratila i dokumentacija o svim stambenim objektima i njihovom vlasništvu, nadzorni tim u prijavu je tada dodao i pregled informacija o svim pražnjenjima septičkih jama na spornom području u proteklih 36 mjeseci. Drugim riječima, za svaki stambeni objekt evidentirano je koliko je puta u protekle tri godine plaćena naknada za legalno zbrinjavanje sadržaja otpada iz septičke jame pa je i ova analiza bila sastavni dio prijave. 

Paralelno sa slanjem gore navedene prijave u Državni inspektorat u srpnju 2019. god., a temeljem najavljenog okrupnjivanja vodno komunalnog sektora, usvojen je novi Zakon o vodnim uslugama, no do danas nije donesena Uredba o uslužnim područjima na koju se zakon poziva. Jedna od obveza koju ovaj zakon definira je i zapošljavanje vodnih redara nužnih za provedbu nadzora pražnjenja individualnih sustava odvodnje (septičkih jama), no isti zakon istovremeno onemogućuje bilo kakvo dodatno zapošljavanje iznad broja zaposlenih na dan 31. 12. 2018. O ovoj i brojnim drugim nelogičnostima novog zakona s kojim su suočeni svi javni isporučitelji vodnih usluga u Hrvatskoj, upoznata je i Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije te očekujemo rješavanje ovog problema na nacionalnoj razini. No, unatoč spomenutim manjkavostima i ograničenjima novog zakona, Vodovod Labin među prvima u Republici Hrvatskoj poduzima razne aktivnosti kako bi ustrojio vodno redarstvo i time omogućio provođenje planiranih aktivnosti na terenu“, napominje direktor Vodovoda Labin Dino Škopac.

S obzirom na novo zaprimljene prijave građana o stanju na području naselja Kapelica, od strane Grada Labina, Vodovoda Labin i Hrvatskih voda koje upravljaju ovim područjem, ovog tjedna ponovljeni su izvidi na terenu te je utvrđeno kako se neki od vlasnika obiteljskih kuća i dalje ne pridržavaju zakona te fekalne vode i dalje  ispuštaju na nedozvoljen način. Konkretno, od deset prvo zatečenih, utvrđeno je kako petero vlasnika obiteljskih kuća nije poduzelo potrebne radnje kako bi se spriječilo ispuštanje otpadnih fekalnih voda u okoliš. S vlasnicima ovih objekata, za koje postoji opravdana sumnja da ilegalnim priključcima ispuštaju otpadne fekalne vode u obližnji kanal, obavljeni su razgovori te im je upućeno pismeno upozorenje s ciljem da žurno poduzmu radnje u cilju sprječavanja daljnjeg ispuštanja otpadnih fekalnih voda. Također upućeno je pismo vlasnicima stambenih objekata na obližnjem području za koje je utvrđeno da uopće ili redovito u zadnje 3 godine ne prazne septičke jame putem Vodovoda Labin.

Hrvatske vode ispostava Labin prijavile su državnom inspektoratu uočene nepravilnosti te se očekuje očevid na terenu.

Vodovod Labin i dalje će zajedno s Gradom Labinom i ispostavom Hrvatskih voda Labin pratiti stanje na terenu i poduzimati potrebne mjere sukladno svojim ovlastima.